Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_215

Gesteentetype
Onbekend
Gesteentegroep
Onbekend
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
200mm x 301mm x 21mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur