Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Alta
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_209

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kwartsiet
Gesteente
Alta
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Niet afgewerkt
Afmetingen
200mm x 300mm x 10mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur