Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Solnhofer
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_207

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Solnhofer
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Beige
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
200mm x 300mm x 12mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur