Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Oppdal
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_206

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kwartsiet
Gesteente
Oppdal
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Niet afgewerkt
Afmetingen
200mm x 300mm x 15mm
Informatie op monster
Etiket "38. Opdal kwarsiet"
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur