Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Weidenhahn
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_203

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Trachiet
Gesteente
Weidenhahn
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Bruin
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 300mm x 21mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur