Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Verde Patricia
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_201

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Ophicalciet
Gesteente
Verde Patricia
Land van herkomst
Italië

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 298mm x 19mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur