Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Hessische diabaas
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_188

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Picriet
Gesteente
Hessische diabaas
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 300mm x 20mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur