Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Labrador
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_187

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Syeniet
Gesteente
Labrador
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
203mm x 300mm x 22mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur