Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Zwart Zweeds
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_183

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Doleriet
Gesteente
Zwart Zweeds
Land van herkomst
Zweden

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
198mm x 300mm x 20mm
Informatie op monster
Gebraveerd "R.M.I."
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur