Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_178

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Dioriet
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Blauw
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 300mm x 27mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur