Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Balmoral
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_171

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Graniet
Gesteente
Balmoral
Land van herkomst
Finland

Kleur
Rood
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 295mm x 20mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur