Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Larvikiet
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_169

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Syeniet
Gesteente
Larvikiet
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 201mm x 19mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur