Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Odenwald
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_168

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Dioriet
Gesteente
Odenwald
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
151mm x 198mm x 20mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur