Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Belgische hardsteen
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_158

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Belgische hardsteen
Land van herkomst
België

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 300mm x 18mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur