Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_150

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
198mm x 300mm x 17mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur