Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_138

Gesteentetype
Onbekend
Gesteentegroep
Onbekend
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Wit
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
203mm x 203mm x 20mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur