Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Skyros
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_115

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Skyros
Land van herkomst
Griekenland

Kleur
Paars
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
198mm x 220mm x 20mm
Informatie op monster
Handgeschreven tekst "Skyros" + onleesbaar
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur