Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Travertijn
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_109

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Travertijn
Land van herkomst

Kleur
Bruin
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
160mm x 235mm x 20mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur