Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Brèche Violette
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_093

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Brèche Violette
Land van herkomst
Italië

Kleur
Geel
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
198mm x 299mm x 17mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur