Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_089

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
190mm x 300mm
Informatie op monster
Handgeschreven tekst "Ciallo di Torri"
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur