Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Brèche d'Alet
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_081

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Brèche d'Alet
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
200mm x 300mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur