Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Lunel
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_061

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Lunel
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Beige
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
200mm x 300mm x 18mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Notre Dame sauvage
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur