Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Napoléon
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_058

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Napoléon
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Beige
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
199mm x 300mm x 19mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marbre Napoleon - grand melange
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur