Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Campan
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_043

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Campan
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
202mm x 202mm x 6mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur