Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Gotland kalkstein
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_042

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Gotland kalkstein
Land van herkomst

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
119mm x 202mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur