Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_039

Gesteentetype
Onbekend
Gesteentegroep
Onbekend
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
110mm x 165mm x 19mm
Informatie op monster
Handgeschreven nummer "479"
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur