Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
St. Anne
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_038

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
St. Anne
Land van herkomst
België

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
280mm x 290mm x 18mm
Informatie op monster
Handgeschreven tekst "St Anne …"
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur