Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Bleu Turquin
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_034

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Bleu Turquin
Land van herkomst

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
157mm x 180mm x 20mm
Informatie op monster
Onleesbare handgeschreven tekst
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur