Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Gris Byzantin
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_033

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Gris Byzantin
Land van herkomst
België

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
235mm x 260mm x 21mm
Informatie op monster
Handgeschreven tekst "… de Vodelee"
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur