Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
St. Anne
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_030

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
St. Anne
Land van herkomst
België

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
199mm x 298mm x 19mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur