Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Malplaquet
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_028

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Malplaquet
Land van herkomst
België

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
194mm x 301mm x 20mm
Informatie op monster
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur