Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Adneter
Collectie
TU Delft, Delft
CollectieID
WQ_CT_2013_016

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Adneter
Land van herkomst
Oostenrijk

Kleur
Rood
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
203mm x 203mm x 20mm
Informatie op monster
Etiket "Clair I", gehakte "C"
Bijzonderheden
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur