Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Speksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst
Finland

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Zeepsteen Finland geschuurd005
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur