Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Udelfanger
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Zandsteen
Gesteente
Udelfanger
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Zandsteen Udelfanger geschuurd001
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur