Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Obernkirchener
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Zandsteen
Gesteente
Obernkirchener
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gefrijnd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
zandsteen Obernkirchner gefrijnd008
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur