Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Tufsteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Bruin
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Tufsteen 'Tufo' brown light gezaagd017
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur