Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Römer
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Tufsteen
Gesteente
Römer
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gefrijnd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Tufsteen Römer Tuf gefrijnd009
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur