Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Weiberner
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Tufsteen
Gesteente
Weiberner
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Tufsteen Hohenleiher (fijne variant) verweerd oppervlak004
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur