Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Ettringer
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Tufsteen
Gesteente
Ettringer
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Tufsteen Ettringer geschuurd007
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur