Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Travertijn
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Travertijn
Land van herkomst

Kleur
Wit
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Travertijn wit geschuurd008
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur