Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Drachenfels
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Trachiet
Gesteente
Drachenfels
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
trachiet verweringsvlak Deventer Lebuinus toren007
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur