Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Zweeds Neugrün
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Syeniet
Gesteente
Zweeds Neugrün
Land van herkomst
Zweden

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Syeniet Zweeds Neugrün gepolijst002
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur