Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Odenwald
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Dioriet
Gesteente
Odenwald
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Syeniet zwart Odenwald gepolijst005
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur