Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Verde Vittoria
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Ophicalciet
Gesteente
Verde Vittoria
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Serpentiniet Verde Viktoria (herkomst onbekend) gezaagd018
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur