Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Vert des Alpes
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Ophicalciet
Gesteente
Vert des Alpes
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Serpentiniet Gruen (Verde) Alpi gepolijst020
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur