Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Peperino grigio
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Tufsteen
Gesteente
Peperino grigio
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Peperino gezaagd005
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur