Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Calacatta
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Calacatta
Land van herkomst
Italië

Kleur
Wit
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
marmer, wit, Calacatta Nuovo, gezaagd011
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur