Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Marianna
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Marianna
Land van herkomst
Polen

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer, grijs Silezië, gepolijst 031
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur