Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst
Griekenland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer, Cristallino T U (Grieks), gezaagd 033
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur