Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Astir
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Astir
Land van herkomst
Griekenland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer, Cristallino Astir, Grieks, 2584 gepolijst047
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur